Fodbold
Superveteran:
Mogens Jørgensen   4061 5780
 
Veteran:
Niels Eiland      2726 1400
 
Old boys:
Martin "Ål" Larsn 2096 5154